LIBOCEDRUS DECURENS BERRIMA GOLD

LIBOCEDRUS DECURENS BERRIMA GOLD

Raste do 3 m, zlatno žute boje, zimi dobija narandžaste vrhove, piramidalnog oblika. Sadi se kao soliterno drvo.

LIBOCEDRUS DECURENS BERRIMA GOLD