LARIX KAEMPFERI DIANA

Listopadni četinar, krivudavih grana. Vrlo dekorativna biljka. Sadi se pojedinačno, u grupama.