LARIX KAEMPFERI BLUE DWARF

LARIX KAEMPFERI BLUE DWARF

LARIX KAEMPFERI BLUE DWARF

Ariš, nepravilne forme, četine plavičasto – zelene boje. Može da naraste 1,2 m u širinu. Primenjuje se u malim baštama ili pojedinačno.