JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW

Gusta, valjkasto – piramidalna forma kleke. Može da naraste do 4-5 m u visinu i 0,6m u širinu. Gušća je od Juniperus scop. Skyrocket pa se u poslednje vreme češće korisi od njega jer nema problem sa snegom zimi. Koristi se za žive ograde, kao soliterno drvo i u grupacijama.