JUNIPERUS PROCUMBENS

JUNIPERUS PROCUMBENS

JUNIPERUS PROCUMBENS

Spororastuća kleka, vodi poreklo iz Japana, zelene boje. Može da dostigne u prečniku 1,5 m i u visinu 30 cm. Raste na svim tipovima zemljišta. Pogodan za orezivanje. Koristi se kao pokrivač tla i u grupacijama.