JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNIKA SUIECIKA

JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNIKA SUIECIKA

JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNIKA SUIECIKA

Gusta, zelenkasto – plavičasta, valjkasta kleka. Raste do 2,5 – 3 m, u širinu 0,5 m. Četine izuzetno bodljikave. Uspeva na svim tipovima zemljišta,preferira  polusenovita do sunčana staništa. Koristi sa kao soliterno drvo, u grupacijama sa ostalim biljkama,kao i za fotriranje živih ograda.