JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESA

JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESA

JUNIPERUS COMMUNIS COMPRESA

Gusta, kupasta kleka, svetlo zelene boje. Četine vrlo bodljikave. Raste do 2 m,sporo, izrasito uzana. Toleriše sve tipove zemljišta. Koristi se kao pojedinačna biljka, u alpinetumima, grupacijama.