JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA

JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA

JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA

Kleka krunaste forme, gusta, bodljikava, raste do 2,5 m, plavičaste boje. Može se koristiti kao soliterno drvo, u grupacijama ili u živim ogradama. Podnosi orezivanje. Vrlo otporna uspeva u svim uslovima.