DRVEĆE

Drveće predstavlja najtrajniji segment biljnog materijala u svakom vrtu. Drvo je dugovečna, listopadna ili zimzelena biljka. Može da živi od nekoliko desetina godina do nekoliko vekova.

Pošto je drveće najskuplje i najvidljivije od svih baštenskih biljka moramo mnogo voditi računa o izboru vrsta, kao i o samom njegovom položaju u vrtu.