CHAMAECYPARIS PISIFERA BOULEVARD

CHAMAECYPARIS PISIFERA BOULEVARD

CHAMAECYPARIS PISIFERA BOULEVARD

Srebrni pačempres, žbunasto piramidalno nepravilnog rasta. Može postići visinu do 2m. Četine su makane i guste. Voli polusenovita staništa, zaklonjena od jakih vetrova i propustljivo, rastresito zemljište. Pogodan je za orezivanje. Može se saditi pojedinačno ili u  grupacijama.