CHAMAECYPARIS LAWSONIANA LANE

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA LANE

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA LANE

Zlatni pačempres, raste brzo 25-30 cm godišnje. Biljka veoma raskošnog izgleda pogpdna za sadnju kako pojedinačno tako i u živim ogradama. Voli sunčana staništa i što ima više sunca krajevi grančica će biti sve više žuti. Voli rastresita, humusna zemljišta. Pogodna je za orezivanje. Za 10 godina može da dostigne visinu od 4-5 m.