CHAMAECIPARIS LAWSONIANA ELLWOODI GOLD

CHAMAECIPARIS LAWSONIANA ELLWOODI GOLD

CHAMAECIPARIS LAWSONIANA ELLWOODI GOLD

Zlatni Ellwoodi, robusna biljka, raste 2,5-3 m u prvih 10 godina, prosečno godičnje 15-20 cm.Valjkastog je oblika, grančice na krajevima imaju žutu boju.Voli sunčana staništa,uspeva na raznim tipovima zemljišta.Pogodan je za orezivanje kao i za topijarne forme. Koristi se u živim ogradama, kao pojedinačna biljka.