CARPINUS BETULUS MONUMENT

Carpinus monument

Spororastući grab, gustih grana. Raste do 4 m u visinu i 1,5 m u širinu. Listovi svetlo-zeleni. Najčešće se koristi pojedinačno ili u grupacijama.