LARIX KAEMPFERI BLUE RABBIT WEEPING

LARIX KAEMPFERI BLUE RABBIT WEEPING

LARIX KAEMPFERI BLUE RABBIT WEEPING

Listipadni četinar, grane padajuće. Raste sporo i može da dobije širinu od 1,5 m. Visina zavisi od visine kalemljenja. Izuzetno dekorativna biljka, može se saditi pojedinačno, u grupacijama i alpinetumima.