PICEA ABIES NIDIFORMIS

PICEA ABIES NIDIFORMIS

PICEA ABIES NIDIFORMIS

Vrlo otporna vrsta, raste kružno i može dostići  1 m  u prečniku u prvih 10 godina.Pogodna je za kamene bašte ali lepo izgleda i u grupacijama u prvom planu.
Najlepša je na proleće kad se razvijaju mladi izbojci koji su svetlo zeleni i meki.

Najlepša je na proleće kad se razvijaju mladi izbojci koji su svetlo zeleni i meki.